Disclaimer

Lavorista arbeidsrecht advocatuur

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (marketing)communicatie-uitingen van Lavorista arbeidsrecht advocatuur waaronder de uitingen via de website www.lavorista.nl, berichten via sociale media en nieuwsbrieven. Hierna samen aan te duiden als uitingen.

De uitingen van Lavorista arbeidsrecht advocatuur bevatten uitsluitend algemene informatie en zijn dan ook niet bedoeld als juridisch advies in een concrete situatie. Aan deze uitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Lavorista arbeidsrecht advocatuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van eventuele onduidelijkheid of onvolledigheid van/in de uitingen.

Verwijzingen via de uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door Lavorista arbeidsrecht advocatuur worden onderhouden zijn slechts ter informatie opgenomen. Lavorista arbeidsrecht advocatuur staat niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij Lavorista arbeidsrecht advocatuur. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen

© 2021 Lavorista arbeidsrecht advocatuur