Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De overheid heeft ervoor gekozen om werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte. In de praktijk leidt dit tot veel vragen en onzekerheden. Kan ik een ziekmelding weigeren? Doe ik wel genoeg aan de re-integratie van mijn zieke werknemer? Er worden de nodige inspanningen verwacht en een onbevredigend resultaat kan grote financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als het UWV na het einde van de wachttijd een loonsanctie oplegt.

Vanuit het perspectief van de werknemer komen ook veel vragen op. Is deze arbeid voor mij passend? Moet ik nu de hele dag thuis blijven zitten en heb ik nog wel recht op loondoorbetaling? De rol van het UWV en van andere (externe) belanghebbenden maakt het geheel nog ingewikkelder. Lavorista arbeidsrecht advocatuur is uw klankbord en waar nodig ook uw schild.

BEL MIJ

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug