Ontslag en transitievergoeding

Ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld doordat de einddatum van een tijdelijk contract wordt bereikt, of omdat de werknemer ergens anders een baan vindt en opzegt. In de regel leidt dit niet tot problemen.

Het wordt anders als er bijvoorbeeld sprake is van een conflictsituatie (disfunctioneren, verschil van inzicht) of als er een reorganisatie doorgevoerd moet worden. Afhankelijk van de situatie wordt de arbeidsovereenkomst dan ontbonden of opgezegd. Bij ontbinding krijgt u te maken met de kantonrechter. Bij opzegging met het UWV. In beide gevallen zijn er veel zaken die uw aandacht vergen, zowel praktisch als juridisch. Dit geldt uiteraard ook als de arbeidsovereenkomst zonder procedure wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. U wilt een passende oplossing, een oplossing die recht doet aan de situatie. Lavorista arbeidsrecht advocatuur helpt u om dat doel te bereiken.

Ontslag op staande voet

Verschillende daden, eigenschappen of gedragingen kunnen een dringende reden vormen die leidt tot ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of bedreiging. Ontslag op staande voet is een uiterste redmiddel en is op vele fronten ingrijpend. Daarnaast is het ook nog eens juridisch ingewikkelde materie. Het is dan ook bij uitstek de arbeidsrechtelijke situatie waarin het van groot belang is om (tijdig) de juiste keuzes te maken. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Het nemen van een verkeerde afslag kan desastreus zijn. Lavorista arbeidsrecht advocatuur zorgt dat u veilig op uw bestemming aankomt.

Transitievergoeding

U dreigt te worden ontslagen of u overweegt een werknemer te ontslaan. In welke situaties bestaat er een recht op uitkering van een transitievergoeding en hoe hoog moet deze dan zijn? Mag ik ook wat anders afspreken dan een transitievergoeding? Wanneer moet de transitievergoeding worden voldaan en wat gebeurt er als er niet (op tijd) wordt betaald? Zowel voor werkgevers als voor werknemers zijn dit belangrijke financiële aspecten van het ontslag. Lavorista arbeidsrecht advocatuur geeft u advies dat op uw specifieke situatie is afgestemd.

Overige (ontslag)vergoedingen

In bepaalde gevallen heeft een werknemer niet alleen recht op een transitievergoeding maar ook op een billijke vergoeding en/of een vergoeding voor het niet in acht nemen van de (juiste) opzegtermijn. Als werkgever heeft u mogelijk recht op een vergoeding van de kosten die u heeft moeten maken om een werknemer op staande voet te ontslaan. Lavorista arbeidsrecht advocatuur neemt de mogelijkheden met u door.

BEL MIJ

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug