Proeftijd

Hoe lang mag een proeftijd maximaal duren? Maakt het daarbij nog uit of het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat? Ik ben zwanger, geldt de proeftijd dan ook? Lavorista arbeidsrecht advocatuur kent de (on)mogelijkheden van het overeenkomen van een periode waarin de arbeidsovereenkomst van beide kanten eenvoudig kan worden beëindigd.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Uw beste verkoper wil bij de concurrent aan de slag. Of u bént juist die verkoper en u kunt zich flink verbeteren. Er is een concurrentiebeding overeengekomen met hoge boetes en dwangsommen. Veel werknemers denken ten onrechte dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Ook de nieuwe werkgever is zich niet altijd bewust van het risico dat hij loopt door een werknemer van de concurrent over te nemen. In welke van deze situaties u zich ook bevindt, Lavorista arbeidsrecht advocatuur helpt u om tot een passende toekomstgerichte oplossing te komen.

Functiewijziging en arbeidsvoorwaarden(wijziging)

Overplaatsing naar een andere vestiging of demotie. Een andere functie en daardoor geen recht meer op een leaseauto. Als werkgever wilt u kunnen schakelen, terwijl u als werknemer juist niet op zulke wijzigingen zit te wachten. Is in de arbeidsovereenkomst de mogelijkheid van eenzijdige wijziging opgenomen? Lavorista arbeidsrecht advocatuur kent beide kanten van de medaille en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in verband met de strikte privacywetgeving vaak genoemd. Privacy is echter op veel meer plaatsen geregeld. Niet in de laatste plaats in de Nederlandse Grondwet. Als werknemer mag u erop rekenen dat uw werkgever uw persoonlijke levenssfeer respecteert, maar het is bij botsende belangen niet altijd direct duidelijk welk belang voorgaat. Lavorista arbeidsrecht advocatuur weet binnen welk kader een dergelijke beoordeling plaatsvindt en adviseert u op basis daarvan.

Gelijke behandeling

Mede door Europese regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen is het thema gelijke behandeling sterk in opkomst. Dat geldt zeker ook op de werkvloer. In de afgelopen decennia is het aantal discriminatiegronden flink uitgebreid en is gelijke behandeling ook binnen het arbeidsrecht steeds meer in de belangstelling komen te staan. Als u denkt dat u als werknemer onterecht ongelijk behandeld bent of als u als werkgever twijfels heeft over uw beleid op dit gebied, Lavorista arbeidsrecht advocatuur beoordeelt uw casus en maakt een inschatting van uw positie.

Expat, werknemer met een buitenlandse achtergrond

U werkt in Nederland, maar u bent geen Nederlander. U heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.  U bent niet of niet goed bekend met het Nederlandse arbeidsrecht en u wilt hierin deskundige ondersteuning. Lavorista arbeidsrecht advocatuur helpt u graag. Als u dat prettig vindt ook in het Engels, Duits of Frans.

BEL MIJ

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug