Reorganisatie en medezeggenschap

Reorganisatie(ontslag)

Ondernemers zijn tot op grote hoogte vrij in het bepalen van hun beleid. Ook als het gaat om herstructureringen of reorganisaties die leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen. Er gelden natuurlijk wel spelregels. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van willekeur en het afspiegelingsbeginsel moet op de juiste wijze worden toegepast. Verder gelden er strikte (verval)termijnen.

In de meeste gevallen krijgt u in het geval van reorganisatie te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De ontslagprocedure via het UWV brengt verschillende (praktische) aandachtspunten met zich mee. Zo dient een ontslagaanvraag bij bedrijfseconomische redenen met speciaal daartoe ontwikkelde digitale formulieren te worden ingediend. Als werknemer heeft u vervolgens maar een beperkte tijd om een verweer in te dienen. Lavorista arbeidsrecht advocatuur kent de spelregels en past ze toe op uw situatie.

Medezeggenschap

Zowel voor kleine als voor grote organisaties heeft de wetgever voorzien in medezeggenschap. Veel Nederlandse werkgevers hebben minder dan 50 werknemers in dienst en zijn (daarom) niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Deze organisaties krijgen te maken met de personeelsvertegenwoordiging  of de personeelsvergadering als vormen van medezeggenschap. Het gaat hierbij om een wettelijke verplichting voor organisaties met 10 tot 50 werknemers. Bij minder dan 10 werknemers bestaat er geen wettelijk verplichte medezeggenschap.

Vaak gaat het overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan in goede harmonie. Maar niet altijd. Soms ontstaat de behoefte aan juridische ondersteuning. Bij onenigheid over de adviesplichtigheid van een voorgenomen besluit bijvoorbeeld. Komt u er (samen) niet uit? Lavorista arbeidsrecht advocatuur zorgt voor passende juridische ondersteuning.

BEL MIJ

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug